Ευκαιρία συνεργασίας

Καταστήματα από 100 με 250 τετραγωνικά

Η ΖΕΥΞΗ ΑΕ παρέχει:

tick Το σήμα και την επωνυμία.

tick Την αποκλειστικότητα συνεργασίας.

tick Την τεχνογνωσία στο στήσιμο και την οργάνωση του καταστήματος.

tick Την επίβλεψη των εργασιών, κατά το στάδιο αυτό.

tick Την αρχική και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού.

tick Τη συνεχή υποστήριξη λειτουργίας του καταστήματος με παροχή εμπορικής,
διοικητικής και οικονομικής τεχνογνωσίας.

tick Την πανελλήνια διαφημιστική προβολή της αλυσίδας SmileMarkets.

tick Την υποστήριξη του franchisee για την τοπική διαφήμιση στην περιοχή του.

tick Τη συνεχή προμήθεια των προϊόντων που εμπορεύονται Η Ζεύξη ΑΕ,
είτε απευθείας από τη ΖEYΞΗ ΑΕ είτε κάνοντας κεντρικές συμφωνίες με άλλες εταιρείες.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν το “πακέτο”, που έχει αναπτύξει η εταιρία.
Η αναλυτική παρουσίαση των παραπάνω όρων συνεργασίας γίνεται στη Σύμβαση.