Η Ζεύξη A.E.

Η δημιουργία της ανώνυμης εταιρείας ΖΕΥΞΗ Α.Ε. έγινε παράλληλα με τη δημιουργία του δικτύου καταστημάτων Smile Markets. Η ανώνυμος εταιρία δημιουργήθηκε σαν απόγονος προϋπάρχοντος ομίλου αγορών και έχοντας σαν στόχους:

  1. Τη δημιουργία κεντρικής εταιρείας που θα δημιουργεί και θα διασφαλίζει τα συμφέροντα του δικτύου.
  2. Τη δημιουργία ενιαίας ταυτότητα και εμπορικής πολιτικής στα καταστήματα.
  3. Την εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακες.
  4. Τη δημιουργία και αξιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, προς όφελος του δικτύου και των πελατών του.

Το 2003 η εταιρεία ΖΕΥΞΗ Α.Ε., εκπρόσωπος πλέον του δικτύου Smile Markets, δημιουργεί Στρατηγικής Σημασίας Συμμαχία με τον 1ο Όμιλο στην Ευρώπη στις λιανικές πωλήσεις, CARREFOUR – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ. Η Συμμαχία εδραιώνεται παρέχοντας την ονομασία του δικτύου στον όμιλο και πλέον με τη βοήθεια ενός μεγάλου συνεργάτη που εντάσσει το δίκτυο Smile Markets στο δυναμικό του στοχεύει στην ακόμη καλύτερη εδραίωση των καταστημάτων του δικτύου στην ελληνική αγορά.
Το 2013 η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε αποκτά το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών και αναλαμβάνει την διοίκηση της εταιρείας.

Η Ζεύξη σήμερα

Η Ζεύξη σήμερα λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε ότι αφορά την πλήρη υποστήριξη ενός μικρού καταστήματος λιανικής, που σκοπό έχει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη σε ότι αφορά την ποικιλία των κωδικών ,την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των τιμών.

Η Ζεύξη διαθέτει το σύγχρονο κέντρο διανομής της στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Σίνδο Θεσσαλονίκης 2.900 τ.μ. και υποστηρίζει πλήρως τις υπηρεσίες logistics.
Η ύπαρξη του κέντρου διανομής έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη ικανότητα διαχείρισης μεγάλου κωδικολογίου και παροχής υπηρεσιών logistics υψηλού επιπέδου, διασφαλίζοντας όλα τα απαραίτητα πρότυπα σεβασμού διαχείρισης των προϊόντων.

Το όραμα μας

Η εταιρεία τα επόμενα χρόνια να μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον, μικρά σημεία πώλησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.