Γενική Συνέλευση Μετόχων

19/09/2016

Την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου οι μέτοχοι της Ζεύξης προσήλθαν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση.